Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,
ředitelka: Bc. Monika Petrášová
tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁ   ŠKOLA

Adresa:   Základní škola a Mateřská škola

           Bystřice pod Lopeníkem, příspěvková organizace

 

Telefon:    572 646 745

 

Provozní doba    :   6:30  -   16. 00 hod

 

Vás vítá na svých stránkách!

Motto:  Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu 

           přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a

           zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

 

Logo:      ŠKOLIČKA   SLUNÍČKO

 

Mateřská škola se představuje

    Areál MŠ se nachází v dolní části obce u místní vozovky poblíž autobusové zastávky. V roce 2003 dne 16. a17. října jsme se přestěhovali do budovy ZŠ, která byla zrekonstruována pro tyto účely. Je to jednopodlažní budova s půdními prostory. V suterénu byla přistavěna kuchyň. Dále se zde nachází tělocvična , kotelna a jídelna. U vchodových dveří jsou dvě třídy ZŠ a společná šatna pro žáky ZŠ a MŠ.V horní části patra je třída MŠ, ředitelna a sociální zařízení pro naše děti a žáky.

 

    Jsme jednotřídní vesnická škola, smíšené oddělení a navštěvují nás děti ve věku od 2,5 do 6 let. K 1. 9. 2012 bylo zapsáno 21 dětí. Ve třídě je přiměřené vybavení interiérem v zorném poli dítěte, vhodná velikost nábytku a přiměřená výzdoba, přizpůsobena chápání předškolních dětí, snadný přístup k hračkám, pomůckám a materiálu.

Náš školní vzdělávací program  nese název:
CELÝM ROKEM S LOPENICKÝM DRÁČKEM“

     Námětem pro náš školní vzdělávací program se stala velmi poutavá knížka uherskobrodské  spisovatelky Aleny Bartošíkové: „O lopenickém Dráčkovi,“ ve které je dětem nenásilnou formou  předkládán příběh dráčka, který se vylíhnul z vajíčka na Velkém Lopeníku.

     Našim cílem je seznamovat děti co nejvíce s nedalekými, ale velmi zajímavými místy,  našeho domova,  místního  regionu,  vnímat okolní přírodu jako zdroj informací a zkušeností, které obohacují  náš  společný každodenní život.  Pomocí všech činností  budeme usilovat o život v souladu s přírodou, hledat naše kořeny, poznávat  místo, kde žijeme.

   Deset tématických námětů:
1. ZÁŘÍ            DRÁČEK JDE DO ŠKOLY, LOUČÍ SE S LÉTEM
2. ŘÍJEN           DRÁČEK MÁ RÁD PŘÍRODU, POZNÁVÁ TAJEMSTVÍ LESA
3. LISTOPAD    DRÁČEK MÁ VELKOU RODINU, PEČUJE O SVÉ ZDRAVÍ
4. PROSINEC    DRÁČEK SE TĚŠÍ NA VÁNOCE
5. LEDEN          DRÁČEK SI UŽÍVÁ ZIMNÍCH RADOVÁNEK
6. ÚNOR           DRÁČEK SE CHYSTÁ NA MASOPUST, PŘIPRAVÍ DĚTI K ZÁPISU   
7. BŘEZEN       DRÁČEK VÍTÁ JARO, MILUJE POHÁDKY
8. DUBEN         DRÁČEK V DOPRAVĚ
9. KVĚTEN       DRÁČEK JDE PŘÁT DĚTEM I MAMINKÁM
10. ČERVEN     DRÁČEK SE CHYSTÁ DO SVĚTA


Obsah témat tvoří náměty pro vypracování integrovaného vzdělávacího programu předškolního vzdělávání. Je ukázkou  naplňování Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání /RVP PV / v praxi předškolního pedagoga.

Vzdělávací obsah není závazný pro děti. Zdůrazňuje prostor pro dítě, pro jeho zájmy a aktivní rozhodování o činnostech.Tato témata budou rozpracována do tématických částí /podtémat/.  Podtémata v sobě nesou zaměření na všechny kompetence dítěte na konci předškolního věku.


 

Organizace   dne 

    Denní organizační řád je flexibilní, může reagovat na aktuální změny či aktuálně z potřeb dětí

 

6.30 – 8.30       Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým

                      pracovníkům do třídy, volné spontánní zájmové aktivity

8.30 – 9.00       Pohybové aktivity, osobní hygiena, dopolední svačina

9.00 – 9.30       Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

                       zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity

9.30 – 11.30     Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, případně

                      náhradní činnosti

11.30 – 12.15    Oběd a osobní hygiena dětí

12.15 – 14.15    Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, průběžné

                      vstávání

14.15 – 14.45    Odpolední svačina , osobní hygiena

14.45 – 16. 00   Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

                       zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity

                       dětí, v případě pěkného počasí mohou pobíhat na zahradě mateřské

                       školy

    Učitelky se především zaměřují na zvládnutí adaptace dětí, odloučení od rodiny, získávání hygienických a sebeobslužných  návyků daných věkovou skupinou.


Základním cílem je vytvořit pohodu a pěkné vztahy.

 


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one