Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,
ředitelka: Bc. Monika Petrášová
tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

NĚCO MÁLO O NÁS

Vítejte na internetových stránkách
 
Seznámíte se s činností jedné malé malotřídní školy, jejíž
historie se začala psát před sto lety, přesněji v roce 1908. Na našich stránkách najdete přehled činnosti školy, akcí, které škola pořádá, dále ukázky prací našich žáků a další užitečné informace k provozu školy. Na našich stránkách najdete i elektronický formulář, jehož prostřednictvím nám můžete sdělovat svoje postřehy a poznatky, ale i žádosti o informace, které se týkají základní školy, ale i mateřské školy, školní družiny a školní jídelny, jež jsou její součástí. Touto cestou nemůžeme však podávat informace o prospěchu a chování jednotlivých žáků. Ucelenější přehled o naší škole získáte kliknutím na odkaz Školní dokumenty

Jaká je dlouhodobá koncepce školy?
- Udržovat počet žáků v základní škole kolem 20-26
- stabilizovat pedagogický sbor
- škola – příjemné klima pro děti i zaměstnance
- rozšiřovat počítačovou učebnu o kvalitní pomůcky a software jako zdroj vzdělávání
 - podávat kvalitní informace o životě školy prostřednictvím webových stránek
Co chceme vzkázat?
  Práce na malotřídní škole je velmi náročná jak pro děti, tak pro učitele. Ne každý učitel si troufne učit dva ročníky najednou. Také atmosféra je jiná než na velkých školách. Děti mají k sobě rozhodně blíž, páťák rád pomůže prvňáčkovi, všichni se dobře znají, vědí o svých problémech.

Rodičům dětí naší školy patří poděkování za to, že dávají své ratolesti do krásné a nyní i moderně zařízené školy. Věříme, že i v budoucnu bude spolupráce na dobré úrovni.
Co dodat?
I když jsme malí, dokážeme být šikovní....

připomínky a náměty zasílejte na banyjaroslav@centrum.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one